Галерия

ИЗПЪЛНЕН Е СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА МНОГО СТРОЕЖИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПЪТНИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ, ПОДСТАНЦИИ, ПРОМИШЛЕНИ СТРОЕЖИ, ЖИЛИЩНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И ДР.

ИЗГОТВЕНИ СА МНОЖЕСТВО ПРОЕКТИ ЗА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, И ДР.

ИЗВЪРШЕНО Е ТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И СА ИЗГОТВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 43 бр. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В София, Перник, Дупница, Благоевград, Кюстендил, Гоце Делчев, Петрич, Пловдив, Смолян, Ст. Загора, Панагюрище, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Ямбол, В. Търново, Габрово, Свищов и др.