Строителен надзор и консултантска дейност

За нас

“Супервайзер” ЕООД е регистриран консултант, оправомощен да извършва консултантска дейност и строителен надзор в проектирането и строителството от 06.10.1999 г. с лиценз № СК-116, като многократно срокът му на действие  е удължаван  и сега е валидно Удостоверение №  PK 0392/07.01.2020 год.  издадено от ДНСК, със срок на действие до  07.01.2025 год.

Дружеството е вписано в публичния регистър с Удостоверение № 00119/04.11.2008 г. на АУЕР на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, презаверено на 07.11.2021, валидно до 07.11.2026 год.

“Супервайзер” ЕООД е член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/, както и пълноправен член на FIDIC и EFCA.

Притежава сертификати : ISO 9001-2015; ISO 14001-2015;

Повече

Офис Перник

Ул."Райко Даскалов" №1, ет. 2, офис 6а

Тел./Факс: 076/ 60 13 62

GSM: 0889 528 375

GSM: 0879 250 583

E-mail:

E-mail:

Офис София

ул. „Проф. Георги Брадистилов” №4

Тел./Факс: 076/ 60 13 62

GSM: 0889 528 375

GSM: 0879 250 583

E-mail:

E-mail: